Sekretesspolicy

Integritetspolicy

När du lämnar personlig information till oss godkänner du villkoren i denna integritetspolicy. Vi kan ändra integritetspolicyn genom att publicera en ny på webbplatsen. Ta reda på när denna integritetspolicy senast reviderades genom att se ”SENAST UPPDATERAD” längst upp på sidan. Eventuella ändringar i vår integritetspolicy träder i kraft vid publicering av den reviderade integritetspolicyn på webbplatsen. Om du använder webbplatsen en efter ändring är du skyldig att acceptera integritetspolicyn.

använder personlig information

använder personlig information i första hand för att bedriva affärer med dig. Vi kan även använda personlig information till följande:

uppfylla din begäran, som att svara på en fråga om våra produkter, för att hjälpa dig hitta en butik nära dig, expediera din beställning, genomföra din betalkortsbetalning och/eller ge dig kundservice. skicka dig viktig information gällande webbplatsen, förändringar i våra villkor, policyer och/eller administrativ information. Eftersom informationen kan vara viktig kan du inte neka till att vi skickar sådana meddelanden. anmäla dig till en kurs.

ge dig möjlighet att delta i tävlingar och andra erbjudanden och kunna administrera dessa aktiviteter. Vissa av dessa aktiviteter har tilläggsregler som kan innehålla ytterligare information om hur vi använder och avslöjar din personliga information.

Vi får även använda statistisk och upparbetad information för att anpassa innehåll för dig på webbplatsen och ge dig anpassade erbjudanden. Vidare får vi göra detta för att underlätta våra interna göromål som dataanalys, granskningar, utveckling av nya produkter, förbättra webbplatsen, utveckla vår kundservice, identifiera användartrender och se hur effektiva våra kampanjer är. Läs vår cookie-policy för mer information.

Vid behov ber vi dig om tillstånd att via e-post informera dig om produkter, program, tjänster och erbjudanden som kan vara intressanta för dig.

Vi skickar även e-post till andra via vår ”skicka till en vän”-funktionalitet. När du använder denna funktionalitet bekräftar du för oss att du har rätt att använda och förse oss med vännens namn och e-postadress.

Hur vi delar personlig information

Vi får dela personlig information med tredje part enligt följande:

tredje part för webbhosting, dataanalys, IT-tjänster, e-posthantering, genomförande av undersökningar, applikationer för sociala medier inklusive publicering, betal- och kreditkortsbetalningar, beställningshantering och andra liknande tjänster. tredje part för att denne ska kunna kontakta dig gällande produkter, program, tjänster, information och erbjudanden som denne tror kan vara av intresse för dig.

identifiera dig för de personer som du skickar meddelanden till via webbplatsen.

tredje part som sponsrar tävlingar och liknande kampanjer där du deltar.

av dig, för tjänster (exempelvis anslagstavlor, chattfunktionalitet, profilsidor och bloggar, gruppwebbplatser där du kan ”berätta din historia” och recensera produkter bland mycket annat) där du kan publicera information och material. Observera att all information som du publicerar eller avslöjar i en tjänst (exempelvis personlig information som finns i bilder, berättelser, kommentarer eller videor som du skickar in) blir offentlig och får finnas tillgänglig för besökare på webbplatsen och för allmänheten.

i händelse av omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, uppdrag, överföring eller annan disponering av vår verksamhet (helt eller delvis), våra tillgångar eller vårt lager (inklusive utan begränsning även i anslutning till konkurs eller liknande).

utifrån vad vi anser är lämpligt (a) enligt tillämplig lag, inklusive lag utanför landet du bor i; (b) för att följa en rättsåtgärd; (c) för att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter, inklusive sådana utanför landet du bor i; (d) för att upprätthålla våra villkor; (e) för att skydda vår verksamhet; (f) för att försvara rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, vår egen, din eller annans; samt (g) så att vi kan tillgodogöra oss tillgängliga gottgörelser eller begränsa skadestånd som vi kan åsamkas.

Användningsinformation

Vi och våra tredje parts tjänsteleverantörer kan samla in användningsinformation från dig, inklusive IP-adress, MAC-adress, datortyp, skärmupplösning, OS-version och webbläsare, samt även information som samlats in genom nyttjande av cookies, pixeltaggar, webbeacons och liknande för att kunna ge bättre service med mer anpassad information och underlätta din användning av webbplatsen. Läs i vår cookie-policy för mer information.

Tredje parts webbplatser

Integritetspolicyn tar inte upp, och vi ansvarar inte för, integriteten, informationen eller andra åtgärder av en tredje part. En länk på webbplatsen utgör inte en rekommendation av den länkade webbplatsen från oss eller våra dotterbolag.

Reklam från tredje part

Vi kan använda tredje parts reklamföretag för att hantera annonser om varor och tjänster som kan vara intressanta för dig när du besöker vår webbplats och andra webbplatser, baserat på information om ditt besök på webbplatsen eller andra webbplatser. För att göra det kan dessa företag placera eller identifiera en unik cookie i den webbläsare.

Säkerhet

Vi vidtar i rimlig utsträckning organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personlig information som står under vår kontroll. Tyvärr kan ingen information som överförs via internet eller datalagringssystem vara 100 % säker.

Alternativ och åtkomst

Du kan tacka nej till att ta emot elektronisk kommunikation från Gore och/eller att Gore delar din personliga information i marknadsföringssyfte genom att klicka på kontakta oss.

Om du vill ha åtkomst, granska, korrigera, uppdatera, dölja, radera eller på annat sätt begränsa vår användning av din personliga information som tidigare har lämnats till oss kan du kontakta oss.

I din begäran ska du tydligt uppge vilken information du vill ändra, vad du tackar nej till, om du vill ha din personliga information dold i vår databas. Meddela de begränsningar du vill ha gällande användningen av din personliga information.

BEVARANDEPERIOD

Vi bevarar din personliga information under den tidsperiod som är nödvändig enligt denna integritetspolicy om inte en längre bevarandeperiod krävs eller tillåts av tillämplig lag.

MINDERÅRIGS ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Webbplatsen är inte till för personer under 18 års ålder. Sådana personer får inte lämna personlig information via webbplatsen.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRING

Din personliga information får sparas och bearbetas i vilket land som helst där vi har anläggningar och verksamhet. När du lämnar personlig information till oss godkänner du överföring av sådan personlig information till länder utanför ditt hemland, inklusive USA, som kan ha andra regler för datasäkerhet än ditt hemlands. Läs vidare i listan över våra dotterbolag.

KÄNSLIG INFORMATION

Skicka oss inte och yppa inte känslig information (exempelvis information gällande ras eller etniskt ursprung, politisk uppfattning, religion eller andra trossystem, sexliv, hälsa, kriminell bakgrund eller fackföreningsmedlemskap) på eller via webbplatsen.

Copyright © 2020 Billiga Kläder & Skor Rea All Rights Reserved.